+ 4 letna Kompassu

ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

Erjavčeva ulica 22
5000 Nova Gorica
Slovenija

Company informations ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

Presentation

Temeljne dejavnosti družbe Elektro Primorska d.d. so določene v statutu družbe. Dejavnosti družbe so: 1. Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov 2. Splošna mehanična dela 3. Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 4. Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk 5. Proizvodnja električne energije v HE 6. Druga proizvodnja električne energije 7. Distribucija električne energije 8. Trgovanje z električno energijo 9. Rušenje objektov in zemeljska dela 10. Splošna gradbena dela 11. Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok 12. Električne inštalacije 13. Druge inštalacije pri gradnjah 14. Druga zaključna gradbena dela 15. Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev 16. Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 17. Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov 18. Druge nastanitve za krajši čas 19. Dejavnost menz 20. Cestni tovorni promet 21. Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu 22. Telekomunikacije 23. Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg 24. Trgovanje z lastnimi nepremičninami 25. Dajanje lastnih nepremičnin v najem 26. Raziskovanje trga in javnega mnenja 27. Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje 28. Drugo projektiranje in tehnično svetovanje (vključevanje tehničnega nadzora) 29. Tehnično preizkušanje in analiziranje 30. Oglaševanje 31. Druge poslovne dejavnosti, d.n. Družba Elektro Primorska d.d. je, kot lastnica elektrodistribucijske infrastrukture, z družbo SODO, d.o.o. sklenila Pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije. Na podlagi te pogodbe v imenu SODO, d.o.o. opravlja dejavnost distribucije električne energije in druge, s pogodbo določene storitve.

Splošne informacije

Leto ustanovitve 1990
Maticna številka/Company Id 5229839
Vrsta podjetja Sedež podjetja
DDV SI37102656
Spletna stran http://www.elektro-primorska.si

Banke

 • NLB D.D. (TRR/account no: SI56 02241-0019980250)
 • NOVA KBM D.D. (TRR/account no: SI56 04750-0000510950)
 • SKB BANKA D.D. (TRR/account no: SI56 03130-1000002961)

Certifikati

Ključni podatki ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

Zaposleni

 • podjetje

  476 Zaposleni

Promet

 • 2017

  47.011.389 EUR

 • 2016

  46.002.458 EUR

 • 2015

  49.520.539 EUR

 • 2014

  48.492.763 EUR

 • 2013

  48.879.958 EUR

 • 2012

  48.143.575 EUR

Vodilne pozicije ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

Podatki o vodstvu

 • UROŠ BLAŽICA

  predsednik uprave