RF Power Splitter of Telcon RF Pharmaceutical Inc.

Product

14   izdelki   of 

Description of the Product

Koksialni tip
Reaktivni razdelilniki z nizkimi izgubami se uporabljajo za distribucijo RF signalov na več sprejemnih anten ali sevalnih kablov.
RF moč je enakomerno razdeljen na vse izhode z odlično amplitudo in fazno uravnoteženostjo.
Poleg tega se lahko uporabijo izhodna razmerja do 90:10, kadar so potrebne neenakomerne stopnje moči, odvisno od prenosnega segmenta.
- povprečna frekvenca 500 Watt RF
- Tipičen PIMD -160dBc
- Tipična izguba pri vstavitvi 0,1 dB
- 50:50 ~ 90:10 Razdeljeno razmerje

Vrsta PCB
Kombinatorji / cepilniki tipa Wilkinson so idealni za enakovredno kombiniranje ali delitev večnamenskih signalov več nosilcev z več nosilci.

Price of the Product

Price on request

Podatki

Koksialni tip
√ Povprečna frekvenca 500 Watt RF
√ Tipičen PIMD za -160 dBc
√ Tipična izguba pri vstavitvi 0,1 dB
√ 50:50 ~ 90:10 Razdeljeno razmerje

Vrsta PCB
√ Maks. 200Watt RF moč
√ 0,4 ~ 6GHz, maks. 20Way
√ 50:50 ~ 70:30 Razdeljeno razmerje

* lahko prilagodimo potrebam stranke